Popis reklamačních pravidel – co, za jakých podmínek je možné reklamovat. Můžete také uvést, na co naopak zákazník nemá nárok.

 

 

Pro případ nutnosti uplatnění reklamace, můžete použít níže uvedený vzor reklamačního formuláře:

———————————-

 

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

e-mail: 

TEL:

V ………………………, dne ……………………..

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě www.libovejpotisk.cz , jsem si objednal …………………………….. v hodnotě ……………………. Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne ……………………………. (číslo faktury ………………………………).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo ……………………………………, vedený u …………………………….

S pozdravem …………………………………………

vlastnoruční podpis